La Prehistòria a les Illes Balearsexternal image foto_f2.jpgIntroducció:


Fa poc els historiadors van fer una hipòtesi que deia que les Illes Balears eren poblades per pobles de la peninsula Ibèrica fa 5 mil·lennis aC.

Els arqueolegs han trobat inicis a partir de les restes trobades a la cova de canet que la prehistoria

de les Illes Balears va començar l' any 7.200 aC.


1- A partir de quina data es considera que les Illes Balears estan poblades?

Es considera que fa cinc mil·lenis d´anys abans de crist les Illes Balears estan poblades.

external image Menorca-costacuadrado.jpg


2- On vivien aquests grups humans?

Els primers grups humans que es van instal·lar a Menorca van ser els Púnics a finals del segle |||.
Els Púnics es van instal·lar a la ciutat de Jamma (Ciutadella) i la ciutat de Magon (Maó).


external image images?q=tbn:ANd9GcQd3mhpTT8i2yH-0o4Xvqr-9bz_n7HI7vFqsika8ABcRstbUbnb


3- Quins materials sabien treballar per fabricar les seves eines?

Els materials que sabien treballar eren: bronze, coure, estany, ceràmica, fusta i ossos d'animals.

Amb aquests materials feien:
-"Passants" de cabell
-Tasses
-Espatules
-Botons
A més, a Menorca s'han trobar eines fetes a mà amb estany pur.Aquest fet és molt estrany en la metal·lúrgia mediterrània.
external image images?q=tbn:ANd9GcTGpMZCNtVCuBfzfntybhThSZJ8if9NB2zUDACTwt2ar3qKWDGBgVHUDa_Y


4- Quin és l'animal prehistòric més gran que es coneix a les illes? Com era?


Myotragus Balearicus és un mamífer extint de l'odre dels artiodàctils, de la família dels caprins, és a dir, una cabreta.Se'n coneixen actualment restes a Mallorca, Menorca, Cabrera i sa Dragonera.

Va ésser descobert per Dorothea Minola Bate, la qual el va d'escriure l'any 1909.

El nom Myotragus Balearicus ve de el grec "cabra-rata".

Tenia una locomoció, semblant a la dels elefants, molt més lenta i feixuga.No podia ni correr, botar...

Media 45-50cm d'alçada i un pes de aproximadament entre 50 i 70 kg.external image Myotragus.jpg


  • 5-Descobriu quines són les tres construccions més importants d'aquesta cultura:


Quines eren, com eren i per a què les construïen?
taula,taliot i naveta.La taula és l'elemen més important de l'àrea sagrada de cada poblat.Tenen una funció religiosa o d'algunamene de culte a ritus cultural.

Talaiot: podriatractarse d'espais comunitaris, on es redistribuien els aliments entre tots els membres de la comunitat.Tambe es tractave de practiques religioses que proporconarien tambe la construccio de recintes de taula i santuaris.Però la religio que professaven segueix essent una incognita, malgrat que el fet de enterrerar els difunts en una psicio determinades.º
Naveta: es un tipus de monument funerari i exlusiu,de Menorca.Aquests tipusde construcció és típica de l'edat del bronze,que es correspon amb el final de periode pretalaiotic Menorca i l'inici de la cultura talaiotica.Son edificis directament derribats del sepulcre megalitic del igual en conservan la seva estructura(corredor,llosa,perforada,cambra rectangular, mur de contensio amb rebliment de pedres).
Les navetes d'enterrament van a anar evolucionant fins convertir-se en construccions de dues plantes i mes allargadas.
Una naveta d'habitasio o naviforme és un tipus d'habitacio de l'edad de bronze que es troba exclusivament a les Illes Balears de Mallorca i Menorca.